[ ↓ na navigáciu ↓ ]

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ AKCIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA PODPORU OBKLADOV A DLAŽIEB ZNAČKY JIKA

 1. Akcia, v ktorej je možné získať cestovné poukážky v hodnote 100 € ako príspevok na vybraný krátky hotelový balíček alebo katalógový paušálny zájazd na webových stránkach www.connexcestovnypoukaz.com. Akcia prebieha na území celej Slovenské republiky v termíne od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017.
 2. Zadávateľ: LAUFEN CZ, s.r.o.
 3. Usporiadateľ: LAUFEN CZ, s.r.o., výdajné miesto: LAUFEN SK, s.r.o.
 4. Mechanika akcie:
  • Ako môžete byť do akcie zaradení:
   V priebehu mesiacov jún až september 2017 bude každý zákazník, ktorý si nechá vytvoriť vizualizáciu s obkladmi a dlažbami značky JIKA získava cestovnú poukážku.
  • Aké sú kritéria pre získanie cestovného poukazu v hodnote 100 €
   Zákazníci môžu cestovné poukazy získať za vytvorenie vizualizácie s obkladmi a dlažbami značky JIKA v termíne konania akcie. Podrobnosti o produktoch nájdete na www.jika.sk.
   Pre získanie cestovných poukazov je rozhodujúci dátum vytvorenia vizualizácie z obkladov a dlažieb značky JIKA (od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017).
  • Kto získa cestovný poukaz
   Cestovný poukaz teda získa každý zákazník, ktorý splní vyššie uvedené podmienky od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017.
  • Kedy budú cestovné poukazy odovzdané
   Cestovné poukazy budú odovzdávané priamo u predajcov po vytvorení vizualizácie a to najneskôr do 30. 09. 2017.
  • Kde môžu byť cestovné poukazy využité
   Cestovné poukazy umožňujú získať príspevok na pobyt v hodnote 100 € na vybrané služby (krátky hotelový balíček, paušálny katalógový zájazd) zakúpené prostredníctvom www.connexcestovnypoukaz.com.
   Cestovný poukaz je možné použiť iba jednorázovo.
 5. Cestovné poukazy nie sú zameniteľné za peňažnú hotovosť.
 6. Prevzatie cestovných poukazov je podmienené splnením požadovaných vyššie uvedených podmienok a osobným prevzatím.
 7. Cestovné poukazy nie je možné vymáhať právnou cestou.
 8. Tejto akcie sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší 18 rokov. Akcia sa týka výhradne koncových spotrebiteľov. Z účasti sú vylúčené právnické osoby, obchodné spoločnosti, osoby v pracovnom alebo inom podobnom pomere k usporiadateľovi, zadávateľovi a ďalším osobám podieľajúcim sa na príprave a organizácii celej akcii, ako aj ich rodinný príslušníci. V prípade, že zákazník nakupuje, byť nepriamo, na účet inej osoby, mala by táto osoba byť o akcii informovaná.
 9. Zaslaním žiadosti o cestovný poukaz dáva zákazník svoj súhlas s pravidlami akcie a súhlasí so zaradením všetkých svojich získaných osobných údajov do databáze spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o. , IČO: 25758691 so sídlom: V Tůních 3, 120 00 Praha 2 ako správcovi a to pre vyhodnotenie tejto akcie (pre marketingové účely), tj. pre ponuku obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o aktuálnych akciách, výrobkoch a iných aktivitách správcu, ako aj i pre zasielanie obchodných informácií správcu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 rokov, s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje, ktoré účastník akcie správcovi poskytne v budúcnosti. Účastník akcie tak zároveň prehlasuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé a berie na vedomie, že má práva podľa §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a že tento svoj súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať u správcu dát.
 10. Prevzatím cestovného poukazu s ním vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska a s event. vytvorením a zverejnením svojej fotografie pri preberaní cestovného poukazu. O spôsobe takého zverejnenia je oprávnený rozhodnúť zadávateľ.
 11. Usporiadateľ má právo kedykoľvek upraviť pravidlá akcie alebo akciu kedykoľvek ukončiť.

Seznam partnerů zapojených do akce


[ ↑ na obsah ↑ ]
[ ↑ na obsah ↑ ]