[ ↓ na navigáciu ↓ ]

Keramická výroba v novom tisícročí

Výroba sanitárnej keramiky tlakovým liatím je patentom spoločnosti Laufen a používa sa od roku 1985. Spoločnosť Laufen CZ disponuje v Českej republike deviatimi linkami pre tlakové liatie. Momentálne je v znojemskom závode v prevádzke jedna na výrobu umývadiel a v Bechyni je liniek osem, na ktorých sa vyrábajú nádržky, klozety a umývadlá.

Tlakové liatie je založené na využití foriem z porézneho plastu, ktoré pozostávajú z dvoch až štyroch dielov podľa zložitosti a členitosti výrobku. Jedna forma poslúži na výrobu 35 až 40 000 kusov, má teda výrazne dlhšiu životnosť ako forma sadrová, ktorá vydrží 90 – 100 naliatí a potom ju treba vymeniť.

Forma na tlakové liatie sa najprv naplní hmotou na liatie s teplotou 40 až 43 stupňov Celzia (tzv. DITURVIT, usadenina) tlakom 3 až 4 bary a po jej naplnení dôjde k zvýšeniu tlaku na 10 až 12 barov. Hmota na liatie, ktorá je zmesou vody, ílov, kaolínov, živce, kremičitého piesku a prísady jemne mletých keramických črepov, sa začína formovať na keramický črep. Pôsobením tlaku hmota priľne k povrchu formy a cez porézne steny formy odtečie von voda. Po vytvorení črepu s hrúbkou 9,0 až 9,7 mm dôjde k vypusteniu prebytočnej usadeniny z formy a následnému stuhnutiu výlisku tlakom 2,5 bar. Po vybratí výlisku a jeho opracovaní (vypichnutí otvorov, odrezaní prebytočnej hmoty) sa predsuší v mikrovlnnej sušiarni. Po predsušení sa opracuje, skontroluje, či je bez chýb, a potom sa výlisok ešte dosuší, aby mohol byť ďalej glazovaný a následne vypálený.

Metóda výroby keramických črepov tlakovým liatím je nesporne technológiou budúcnosti. Spoločnosť Laufen CZ si uvedomuje všetky výhody tlakového liatia už dnes a v dohľadnom čase uvažuje o spustení ďalších nových liniek. Zaobstaranie tejto technológie predstavuje nákladnú, jednako len návratnú investíciu v podobe skvalitnenia výroby a zásadného predĺženia životnosti foriem.

IMG10 IMG11 IMG12

 

Vizualizácia výrobného procesu

Liatie, tvorba črepu

technologie

Prehrať (flv / 4.74 MB)

Sušenie, glazovanie, výpal

technologie

Prehrať (flv / 2.03 MB)

Výstupná kontrola, balenie

technologie

Prehrať (flv / 1.12 MB)


[ ↑ na obsah ↑ ]
[ ↑ na obsah ↑ ]