Kontakty

Kontaktný formulár

Spoločnosť Laufen CZ zhromažďuje iba tie osobné údaje, ktoré užívatelia webových stránok dobrovoľne a vedome poskytli. Medzi tieto údaje môžu, mimo iných, patriť meno, funkcia, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto webové stránky zhromažďujú v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách tzv. prevádzkové a lokalizačné údaje, (napr. predovšetkým štandardné údaje o prehliadačoch internetu, sem patrí IP adresa, druh prehliadača a jazyk, doba prístupu a odkazujúce webové adresy. Za účelom správy našich webových stránok a uľahčeniu orientácie môžeme rovnako používať súbory cookies. Spoločnosť Laufen CZ zaisťuje ochranu súkromia užívateľov týchto webových stránok. Vaše osobné údaje budeme spracovávať veľmi opatrne, s maximálnym dôrazom na ich dôvernú povahu a v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane, s výnimkou našich koncernových spoločností pre obchodné a marketingové účely.