AKTUALITY

Thumbnail-cezaar.jpg

19. ročník CE ZA AR

V októbri sa konalo vyhlásenie už 19. ročníka CE ZA AR - Cena za architektúru. Ocenenie má za cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti kvalitnej architektúry, ktorá prispieva k zlepšeniu verejného priestoru.