S Dual Flush je úspora vody na dosah

S Dual Flush je úspora vody na dosah

V mnohých častiach sveta je voda veľmi vzácny prírodný zdroj. Mechanizmus Dual Flush je odpoveďou spoločnosti JIKA na problém úspory vody pri každom spláchnutí.

Drahá a vzácna pitná voda sa v skutočnosti v domácnostiach používa pre všetky možné účely. Tečie z kohútikov do umývadiel, drezov, myčiek, pračiek, spŕch a vaní, a aj sa používa pre splachovanie toaliet a pisoárov vo verejných záchodoch. Preto sa často vodou plytvá bez povšimnutí. Splachovanie je jedným z najviditeľnejších prípadov starých toaliet, ktoré sú stále veľmi rozšírené, v skutočnosti vyplytvajú až 12 litrov vody (v niektorých prípadoch iba 9 litrov) na jedno spláchnutie.

Splachovací ventil Dual Flush je príkladom remeselnej zručnosti JIKA. Tento splachovací systém si kladie za ciel zodpovedne hospodáriť s vodou, a preto umožňuje jeho užívateľom zvoliť si medzi 4,5 alebo 3 litre vody na spláchnutie, čo zodpovedá tým najprísnejším normám, ktoré výrazne prevyšujú aj tie, ktoré stanovila Európska únia.

Napriek tomu stále takmer 1,2 miliardy ľudí pravidelne trpí nedostatkom pitnej vody a 2,8 miliardy ľudí sa s týmto problémom stretáva aspoň jeden mesiac v roku.

Vlastnosti a výhody